Itä-Helsingin Reserviläiset

Olemme aktiivinen reserviläisyhdistys, jolla on säännöllisten ratavuorojen lisäksi myös puolivuosittaisia leirejä aseenkäytönharjoittelua varten. Olemme myös tiiviisti mukana reserviläistoiminnassa.